DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W CZASIE PANDEMII COVID-19

Polecane


Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 8/2020 „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania dotyczących zwracanych materiałów bibliotecznych oraz podręczników w bibliotece szkolnej

Załącznik nr 5 „Informacje dotyczące udziału w zajęciach rewalidacyjnych…”

Komunikat dla rodziców i uczniów


 

Polecane

Listy kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej
oraz listy dzieci kontynuujących naukę w zerówce
w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne

  1. Lista kandydatów PRZYJĘTYCH do oddziału przedszkolnego
  2. Lista kandydatów NIEPRZYJĘTYCH do oddziału przedszkolnego
  3. Lista kandydatów PRZYJĘTYCH do klasy pierwszej
  4. Lista kandydatów NIEPRZYJĘTYCH do klasy pierwszej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Karty zgłoszenia są do pobrania TYLKO na stronie internetowej szkoły.
 
Wypełnione karty prosimy o odsyłanie na adres: konowrocka@sp4ciechanow.pl
lub stepkowska@sp4ciechanow.pl w terminie do 29 maja 2020 r.
 
Listy przyjętych zostaną opublikowane 8 czerwca 2020 r.

Informacja dotycząca REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

Polecane

Szanowni Państwo. W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID 19, prosimy o pobieranie odpowiednich dokumentów związanych z rekrutacją dzieci do klasy I lub do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 ze strony internetowej szkoły: www.sp4ciechanow.pl/Rekrutacja i przesyłanie wypełnionych dokumentów na skrzynkę mailową Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie: sp4ciechanow@gazeta.pl. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej (podpisy rodziców/opiekunów prawnych). 

W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie rekrutacji w terminach wcześniej określonych, podane zostaną nowe terminy rekrutacji. W związku z powyższym proszę na bieżąco śledzić informacje ukazujące się na stronie internetowej szkoły.

                                                                                 Ewa Barcz (wicedyrektor szkoły)

Polecane

Szanowni Państwo,
 
Ze względu na bezpieczeństwo Pracowników i Interesantów, uprzejmie informujemy, że najlepszą formą kontaktów ze Szkołą Podstawową nr 4 jest telefon, a do przesyłania korespondencji – droga mailowa (skany dokumentów). Kontakt osobisty jest możliwy w najpilniejszych sprawach, które nie mogą być załatwione zdalnie.
Dla wspólnego dobra zachowajmy ostrożność w najbliższym czasie.
 
nr telefonu: 23 672 54 87
 
Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dyrektor Szkoły

Notatka na marginesie

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

PRZYPOMINAMY, ŻE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁA

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY O WAŻNYCH SPRAWACH

 

Czytaj dalej

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE EKO-PLANETA

Anna Jabłońska uczennica klasy VIe,  zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko- Planeta, prowadzonym przy współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – edycja 2019/2020.

Zważywszy uwagę na fakt bardzo dużej liczby uczestników oraz wysoki poziom konkursu jest to wyjątkowe osiągnięcie. Gratulujemy .

                                                                                                  JS

SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

WYNIKI XXVII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ”

Ogółem na konkurs zgłoszono 111 książek 155 autorów. Przyznano nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej.

NASI UCZNIOWIE ZDOBYLI NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Czytaj dalej

Dzień Dziecka

 

1Za nami nietypowy Dzień Dziecka. Zawsze z tej okazji w naszej szkole na uczniów czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Dyrekcję Szkoły i Radę Rodziców. W tym roku zabrakło nam widoku zadowolonych dzieci, wspólnej zabawy i biesiadowania z wychowawcami na kocykach.

Czytaj dalej