Listy kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej
oraz listy dzieci kontynuujących naukę w zerówce
w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne

  1. Lista kandydatów PRZYJĘTYCH do oddziału przedszkolnego
  2. Lista kandydatów NIEPRZYJĘTYCH do oddziału przedszkolnego
  3. Lista kandydatów PRZYJĘTYCH do klasy pierwszej
  4. Lista kandydatów NIEPRZYJĘTYCH do klasy pierwszej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Karty zgłoszenia są do pobrania TYLKO na stronie internetowej szkoły.
 
Wypełnione karty prosimy o odsyłanie na adres: konowrocka@sp4ciechanow.pl
lub stepkowska@sp4ciechanow.pl w terminie do 29 maja 2020 r.
 
Listy przyjętych zostaną opublikowane 8 czerwca 2020 r.