APELOWALIŚMY O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH

DSC8997 „Kierowco! Nie polujemy na zebrach!” to hasło  znanej od lat kampanii profilaktyczno- edukacyjnej  mającej na celu zwrócenie uwagi kierującym, aby zachowywali szczególną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. W miniony czwartek, 10 września br. w kampanię tę zorganizowaną przez Komendę Powiatową  Policji w Ciechanowie włączyli się również nasi uczniowie.                         

 W rejonie przejścia dla pieszych znajdującego się naprzeciwko szkoły apelowaliśmy  do kierowców o ostrożną i bezpieczną jazdę oraz o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, przy których znajdują się szkoły i przedszkola.  Uczniowie klasy VI e  biorący bezpośredni udział w akcji  prezentowali przejeżdżającym swoje plakaty i hasła wzywające do zachowania bezpieczeństwa. Współpracującym ze szkołą funkcjonariuszom ciechanowskiej Policji oraz naszym uczniom  towarzyszyli koordynujący kampanię  dyrektor szkoły – Pani Barbara Kamińska, pedagog szkolny – Pani Anna Łęgowska oraz nauczycielka plastyki  i zarazem  nasza stała,  szkolna fotoreporterka – Pani Aldona Krzemińska, a także wychowawca klasy VI e – Pan Dariusz Bralski.

Mamy nadzieję, że nasz udział w kampanii przyczyni się do podniesienia świadomości kierowców, że  nierespektowanie znaków drogowych, nadmierna prędkość i wyprzedzanie na przejściach dla pieszych to główne przyczyny wypadków drogowych, w których najbardziej poszkodowani są piesi i często dzieci. Zauważyliśmy, że wielu kierowców przyjęło nasz apel bardzo przychylnie, dziękując wszystkim uczniom   uśmiechem i gestem machającej dłoni.

                                                                                      Dariusz Bralski