Dokumenty

DOKUMENTACJA SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE Statut_sp4
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Program_wych_profil

SYSTEM DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI W STOSUNKU DO UCZNIÓW PRZEJAWIAJĄCYCH NEGATYWNE ZACHOWANIA System_dzialan