Historia szkoły

Dzisiejszy wizerunek Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie mieszczącej się przy ulicy Płońskiej 143 w niczym nie przypomina tego z lat 60. Kiedyś mała, gminna szkoła, dziś nowoczesna, duża, świetnie wyposażona placówka, wpisująca się w krajobraz miasta.
Historia Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie sięga roku 1957, kiedy to w Krubinie koło Ciechanowa powstał niewielki obiekt będący zalążkiem obecnej szkoły. Mały budynek i przybywająca w nim duża liczba dzieci spowodowały, że postanowiono wybudować większy obiekt. I tak oto, 1 września 1969 roku zajęcia lekcyjne rozpoczęto w nowym budynku przy ul. Płońskiej.
W latach 70-tych szkoła pełniła funkcję szkoły gminnej. Szczególnie istotnym dniem był 11 października 1980 roku, kiedy to odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole. W 1992 roku dzieci z klas I – III opuściły budynek przy ulicy Płońskiej, a zaczęły naukę w oddzielnym obiekcie, mieszczącym się na osiedlu 40-lecia.
20 października 1999 roku wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę szkoły, a już w 2001 roku uczniowie z klas I – VI rozpoczęli w niej naukę. Dwa lata później oddano do użytku pełnowymiarową halę sportową. Kolejne etapy rozbudowy szkoły to rok 2008 – inauguracja boiska szkolnego, 2009 – utworzenie miejsca do zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” oraz 2012 – otwarcie placu zabaw.
W szkole uczy się 563 uczniów w 25 oddziałach, a do 3 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 65 dzieci. Kadrę pedagogiczną stanowi 43 nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym i 2 z tytułem licencjata, wśród których jest 32 nauczycieli dyplomowanych, 8 – mianowanych i 5 – kontraktowych.
Szkoła dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem. Uczniowie korzystają z: 22 sal lekcyjnych, 2 sal informatycznych (jedna – dla klas IV-VI z 24 zestawami komputerowymi połączonymi w sieć z dostępem do Internetu i druga – dla klas I-III z 12 zestawami), sali językowej z 14 stanowiskami, biblioteki i czytelni wyposażonej w Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicy z zestawami komputerowymi i dostępem do Internetu, hali sportowej, małej sali gimnastycznej dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej, siłowni, stołówki, szatni, gabinetu logopedycznego, stomatologicznego oraz gabinetu pielęgniarki szkolnej.
W celu wyrównywania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań w SP nr 4 od stycznia 2017 roku będzie realizowany projekt unijny „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”.
Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna uczniom. Szczerość, otwartość, tolerancja, sprawiedliwość, kultura słowa, aprobata i przyjaźń to główne wartości, jakimi kierujemy się w naszej pracy. Dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania wyborów w dalszym życiu oraz do tego, aby nasi wychowankowie byli twórczy, otwarci na rzeczywistość i drugiego człowieka, radzili sobie z nowymi wyzwaniami współczesnych czasów.