I MIEJSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

laureaci konkursu24 czerwca 2019 roku nasza szkoła kolejny  raz gościła uzdolnionych językowo  uczniów oraz ich nauczycieli na  jedenastej  edycji I Miejskiego Konkursu Wiedzy z Języka Angielskiego dla Klas VI Szkół Podstawowych. Do rywalizacji, w organizowanym przez szkolne anglistki, a odbywającym  się począwszy od 2008 roku, cyklicznie w maju, konkursie  stanęło 47 uczestników z czterech ciechanowskich szkół publicznych. 

Uczestnicy konkursu rozwiązując test leksykalno- gramatyczny mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu gramatyki angielskiej, funkcji językowych, słownictwa, w tym kolokacji i wyrażeń idiomatycznych.

Materiał językowy ujęty w zadaniach  konkursowych uwzględniał  wymagania określone obowiązującymi programami nauczania nawiązując do poziomu A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu był  Hubert Balicki  ze Szkoły Podstawowej nr 3. Drugie miejsce na podium zajął Filip Filipowicz-  przedstawiciel SP5. Laureatką trzeciego miejsca okazała się Wiktoria Bralska ze Szkoły Podstawowej nr 3. Sponsorzy konkursu – Szkoły Językowe British Point  i InterClass oraz Akademia Językowa Access – docenili wiedzę i umiejętności językowe laureatów konkursu fundując nagrody w postaci dofinansowania kursów językowych oraz różnorodnych  materiałów do nauki języka. Patronat medialny nad konkursem objął magazyn  Czas Ciechanowa.

Organizowany przez  naszą szkołę  konkurs  jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów,  a także odkrywać ich uzdolnienia  językowe. Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów oraz publikację rankingów konkursowych.

                                                                                         Joanna Trzcińska