NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

DSC6859W miniony piątek, 8 listopada świętowaliśmy w naszej szkole 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, w której wzięli udział zaproszeni Goście. Byli to: Ksiądz  Adam Gnyp Proboszcz Parafii Błogosławionych Biskupów Męczenników Płockich, Pani Anna Smolińska Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu i Kultury Urzędu Rady Miasta Ciechanów, Pan  Eugeniusz Sadowski Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Pan Bernard Grzankowski Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej,  ppłk  Krzysztof Futyma Komendant Wojskowej Komendy  Uzupełnień w Ciechanowie, płk Edward Chyła Szef Sztabu 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, insp. Grzegorz Grabowski Komendant Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Pan Jerzy Karwowski Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Ciechanowie oraz mjr Marcin Dominiak oficer Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie. Tradycyjnie również nie zabrakło Pani Wioletty Tobolskiej  Przewodniczącej Rady Rodziców naszej szkoły oraz  Pani Jolanty Kownackiej, która pełni funkcję Skarbnika Rady Rodziców.

Na początku akademii głos zabrała Pani dyrektor Barbara Kamińska, która powitała Gości oraz całą społeczność szkolną, a następnie wygłosiła przemówienie. Powiedziała w nim między innymi: „Dzień 11 listopada 1918 r. to dla nas Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu, ponieważ po 123 latach niewoli znowu pojawiliśmy się na mapach Europy. Polska nigdy nie odzyskałaby wolności, gdyby nie niezłomność naszych przodków, którzy  nie pozwolili  wrogom zabić w narodzie  ducha polskości.”  Podkreśliła również, że „Narodowe Święto Niepodległości powinno być dla nas świętem radosnym. Ten dzień przypomina nam, że możemy cieszyć się z własnego domu, z Polski, która przez długie lata  była zawłaszczona przez zaborców.”

Następnie poetyckim słowem, pieśniami patriotycznymi oraz muzyką uczczono pamięć o Niepodległej. W zadumę nad trudnymi   drogami Polski do niepodległości wprowadziły zgromadzoną publiczność uczennice klasy VIII a: Julia Błaszkiewicz oraz Klaudia Rycharska, które zaprezentowały na pianinie utwory muzyki poważnej.   Ich występ wywołał wśród zgromadzonych   nastrój  ciszy,  powagi, i zachęcał do refleksji nad zniewoloną Ojczyzną. Ponadto, uczniowie zaprezentowali scenkę teatralną przypominającą dramatyczne dla naszego narodu rozbiory oraz zerwanie kajdan niewoli przez „Tę, co nigdy nie zginęła.” Uczniowie klas młodszych przedstawili zaś program słowno-muzyczny oraz  śpiewali  utwory patriotyczne. Prezentowali je między innymi laureaci Szkolnego Konkursu Pieśni  Patriotycznych, który wcześniej  zorganizowały w szkole  Panie: Agnieszka Kozłowska oraz Kamila Zaborowska.

Gościem akademii był również major Marcin Dominiak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie. Jako zawodowy żołnierz i oficer z ponad dwudziestoletnim stażem służby wojskowej wygłosił prelekcję na temat odradzającej się II Rzeczypospolitej. Poruszył też zagadnienia związane z wojną polsko- bolszewicką w 1920 roku. Prelegent jako aktywny członek grupy rekonstrukcyjnej 79. Pułku Piechoty im. Lwa Sapiehy opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z obecnością na planach filmowych, prezentował także umundurowanie żołnierza i… zachęcał do służby wojskowej.

Po zakończeniu części artystycznej podsumowano także  konkursy szkolne.  Pani dyrektor wręczyła nagrody uczniom za udział w konkursach. W Szkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznych nagrody zdobyli: I miejsce – Zofia Jankowska z kl. Ic, II miejsce – Kornelia Piecychna z kl. III d oraz Aleksandra Kołakowska z kl. I c, III miejsce – Aleksandra Dobrzyńska z kl. II d , wyróżnienie natomiast przyznano Oldze Szczepańskiej i Julii Jastrzębowskiej z kl. III. W  Konkursie Literackim o Patronie Szkoły nagrody przyznano: I miejsce – Małgorzacie Boniakowskiej z kl. VI c, II miejsce –  Annie Jabłońskiej z kl. VI e, III miejsce – Roksanie Zarzeckiej z kl. VI c, wyróżniono zaś prace: Julii Gajewskiej z kl. VI e, Jessiki Szymańskiej z kl. VI a,  a także Wiktorii Smolińskiej z kl. VIc.

Na zakończenie Pani dyrektor Barbara Kamińska podziękowała wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia oraz całej społeczności szkolnej za udział w uroczystej akademii.    W sposób szczególny podziękowano Panu majorowi Marcinowi Dominiakowi, który przeprowadził z uczniami żywą lekcję historii. Słowa podziękowania skierowała także Pani dyrektor w stronę wszystkich  nauczycieli i uczniów zaangażowanych w przygotowanie tej szkolnej uroczystości. W tym roku akademię tę przygotowali: Pani Kamila Pszczółkowska, Pani Joanna Lech, Pani Aneta Zygnerska,  Pan Zbigniew Baranowski, Pan Krzysztof Kirzyc oraz Pan Piotr Jabłoński.

Cieszymy się, że w taki radosny sposób możemy dzisiaj obchodzić Narodowe Święto Niepodległości, ucząc się od minionych pokoleń umiłowania Ojczyzny oraz  pragnienia wolności, którą nam podarowali i której sami nigdy nie zaznali. Największym przecież zaszczytem dla każdego Polaka jest los wolnej Ojczyzny piastować.

 

                                                                                                                  Dariusz Bralski