NIEZWYKŁA INNOWACJA PEDAGOGICZNA W SP4 I SP5

W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego, jest jedną z podstawowych umiejętności kluczowych. Oprócz uczenia się języka według przyjętych w każdym kraju podstaw programowych, świetne efekty przynosi możliwość wykorzystania w praktyce poznanych wiadomości oraz żywy kontakt z językiem.

W związku z realizacją przez Gminę Miejską Ciechanów projektu grantowego „Let’s learn English together through art” w ramach projektu realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy pn. „Ścieżka współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” – IV Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w dwóch ciechanowskich szkołach podstawowych (SP4 i SP5) opracowano
i wprowadzono niezwykłą innowację pedagogiczną.
Głównym celem innowacji było rozbudzenie w uczniach motywacji do nauki języka angielskiego poprzez ich współpracę
z uczniami z Francji, aktywność, twórczość, dociekliwość oraz innowacyjny sposób prezentacji uzyskanej wiedzy (wyraz artystyczny). Przy współpracy z partnerem zagranicznym nauczyciele języka angielskiego z Ciechanowa oraz Meudon opracowali i przetestowali nowe rozwiązania w zakresie nauczania języka obcego.

W pierwszym tygodniu października br. 12 uczniów (sześcioro z SP4 i sześcioro z SP5) wraz z opiekunami – nauczycielami języka angielskiego (Edyta Wolińska -SP4 i Piotr Deska – SP5) wyjechało do podparyskiego miasta Meudon we Francji na kilkudniowe warsztaty językowo – artystyczne. Swoim zakresem i formą warsztaty odbiegały od codziennej nauki języka obcego. Już od pierwszego dnia młodzież integrowała się i poznawała najciekawsze zakątki Meudon – mając za przewodnika nauczyciela języka angielskiego z tejże miejscowości. Warsztaty realizowane w szkole wprowadzały konieczność porozumiewania się młodzieży
w języku angielskim. Poznawano kulturę, muzykę oraz nawiązywano znajomości.. Wspólny cel, jakim było przygotowanie i wystawienie przedstawienia na scenie szkolnego teatru mobilizował uczniów do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Oprócz wizyt w szkole, ciechanowscy uczniowie gościli także w Bibliotece Polskiej w centrum Paryża na polsko – francuskim wieczorze z poezją. Byli również we francuskim teatrze BO na sztuce po angielsku „Oh my God! She’s Parisian!”. Te elementy były również częścią warsztatów. W czasie wolnym zwiedzili Paryż odwiedzając najbardziej znane atrakcje turystyczne.

Wyjazd uczniów do Francji, poznanie rówieśników, z którymi komunikacja była możliwa jedynie w języku angielskim, wspólna praca nad scenariuszem, a przez to nauka języka angielskiego oraz możliwość prezentacji i wykorzystania języka w twórczy sposób, stały się dla uczniów wspaniałą przygodą oraz zachęciło to ich do dalszego poszerzania swoich umiejętności. Uczniowie zrozumieli, że angielski to ich droga ku przyszłości, a dzięki znajomości języka obcego, świat stoi przed nimi otworem.

 

E. Wolińska