PROJEKT „CZAS” W KLASIE II A I II C

IMG_20190124_112238W pierwszych dniach Nowego Roku, kiedy dzieci przyszły do szkoły po długiej przerwie świątecznej, miały mnóstwo tematów do rozmowy. Najbardziej zafascynowane były rozmową o zegarku kolegi- prezencie od Mikołaja. Ten fakt zainspirował wychowawców kl. II a i II c do  zorganizowania zajęć metodą projektów. Był to odpowiedni moment na rozmowy o przemijaniu czasu i o jego pomiarze.

Pracę podzielono na kilka etapów.

Etap I- Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów z podstawy programowej
 • Zebranie wiedzy, którą już posiadają dzieci n/t czasu
 • Przygotowanie listy pytań, na które dzieci w trakcie kolejnych zajęć chciały uzyskać odpowiedzi

Etap II- Realizacja projektu

 • Na podstawie listy pytań powstała siatka do projektu „Czas”, która zawierała kolejne zadania do wykonania.

Oto zadania, które uczniowie zrealizowali w ramach projektu:

 1. Model zegara
 2. Pory roku- kalendarz kołowy
 3. Album, z pracami plastycznymi na temat „Pora roku, w której się urodziłem/ urodziłam”
 4. Kartki z kalendarza
 5. „Tak upływa czas w mojej rodzinie”- drzewo genealogiczne
 6. Plakaty na następujące tematy:
 • Jak dawniej mierzono czas?
 • Jakie są rodzaje zegarów?
 • Jakie są najsłynniejsze zegary na świecie?
 • Jakie są najsłynniejsze zegary w Polsce?
 1. Wywiad z zegarmistrzem w ramach zajęć terenowych

Etap III- Zakończenie projektu

Podczas projektu dzieci pracowały zarówno indywidualnie jak i grupowo. Bardzo mocno angażowały się w zadania. Rozwijały twórcze myślenie, doskonaliły umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, doskonaliły sprawności manualne.

 W projekt zaangażowali się również rodzice, którzy dostarczyli kalendarze i zegary na wystawę.  Wystawa została zorganizowana na korytarzu szkolnym. Była odwiedzana zarówno przez społeczność szkoły jak również przez osoby odwiedzające szkołę w ramach Dnia Otwartego.

 

                                                                          Bogumiła Kosowska, Krystyna Sawulska