SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI SŁUŻBY CELNO – SKARBOWEJ

112 listopada uczniowie klasy II c i II d spotkali się z funkcjonariuszami Służby Celnej p. Małgorzatą Saganek, p. Justyną Pawlak i p. Igorem Grzymkowskim. Podczas spotkania, dzieci dowiedziały się jakie zwierzęta i rośliny są gatunkami chronionymi, których nie wolno przewozić przez granicę bez specjalnego zezwolenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przyniesione okazy spreparowanych zwierząt tj. koralowce, krokodyl kameruński, czaszka aligatora, but z warana, pasek i torebki z krokodyla, skóry (niedźwiedzia, zebry, wilka, węża, pytona, lamparta, wydry) oraz rzeźbiony cios słonia.

Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania uczniów z zawodem celnika, zadaniami Służby Celno-Skarbowej oraz Konwencją Waszyngtońską (CITES) o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami, roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i zadawały bardzo dużo pytań.
Dzieci mogły przymierzyć czapkę, kamizelkę oraz obejrzeć prawdziwe kajdanki. Dużą frajdą było oglądanie radiowozu z jego wyposażeniem, między innymi sygnalizację świetlną oraz dźwiękową.

„Służba Celna organizując pogadanki w szkołach poprzez edukowanie dzieci stara się rozpropagować ideę ochrony środowiska. Dzieci są bardzo wdzięczną i chłonną wiedzy grupą. Przekazując informacje o tym co zobaczyły i usłyszały rodzicom, pełnią rolę propagatorów ochrony zwierząt i roślin. Efekty takiego działania znajdują odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie nielegalnych przywozów pamiątek z zagranicznych wycieczek np. rafy koralowej”- podsumowała spotkanie z uczniami młodszy rachmistrz Małgorzata Saganek. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, plakietki CITES. Bardzo dziękujemy za spotkanie.

A. Kozłowska

I. Potyrała