UCZNIOWIE 2C POZNAJĄ ZAWODY

1Bez-nazwyJak trudny i odpowiedzialny jest w obecnej sytuacji zawód pielęgniarki  opowiedziała uczniom klasy 2c pani Sylwia Kulicka – mama Paulinki. Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały wypowiedzi pan Sylwii, następnie  zadawały bardzo dużo pytań. Głównie  pytały o pracę pielęgniarek podczas pandemii  Koronawirusa.

Mogły też obejrzeć specjalny strój, w którym pielęgniarki pracują na co dzień na oddziale, na którym leczy się chorych na Covid -19. Spotkanie uświadomiło uczniom, jak  wiele zależy od udzielanej chorym pomocy. Poznały  sposoby reagowania np. na podwyższoną temperaturę ciała. W podziękowaniu za cenne informacje przekazały pani Sylwii własnoręcznie wykonaną laurkę.

Wychowawczyni
Dorota Stryjewska