UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

DSC8838„Żegnajcie wakacje. Nareszcie do szkoły!”  to słowa, które na progu rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021 mają  wyjątkowy wydźwięk. Patrząc na twarze uczniów, nauczycieli i rodziców rzeczywiście  dało się zauważyć, że chyba zdecydowana większość z nas spragniona jest tradycyjnej nauki, prawdziwych lekcji, gwaru szkolnego korytarza i  przede wszystkim bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem.

Po kilku miesiącach zdalnego nauczania spowodowanego pandemią  z nieskrywaną radością znowu spotykamy się razem w szkolnych murach, aby kontynuować wspólną  przygodę z nauką. Z powodu zagrożenia epidemicznego uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla większości uczniów i nauczycieli naszej szkoły miało zupełnie inny przebieg jak zawsze.  Spotkania inauguracyjne odbyły się w klasach, gdzie wychowawcy przekazali swoim podopiecznym najważniejsze informacje związane z organizacją nauki oraz funkcjonowaniem uczniów  w nowej rzeczywistości. Ponadto uczniowie zapoznali się z planem lekcji, przydziałem klasopracowni,  a także otrzymali podręczniki szkolne. Wyjątkowo docenieni spośród szkolnej społeczności zostali w tym roku uczniowie klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych. Dla nich i ich rodziców została zorganizowana tradycyjna, choć skromniejsza niż zwykle akademia, podczas której pierwszaki złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów  Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie. Pomimo tego, że zrezygnowano z występów artystycznych akademia miała jednak   podniosły, uroczysty charakter i oprawę, o którą zadbały Panie: Jolanta Krzywnicka, Dorota Stryjewska, Marzena Pawłowska,  Agata Wdowińska  jako  opiekun klasy sztandarowej oraz wychowawczynie klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. Na początku uroczystości tradycyjnie głos zabrała Dyrektor szkoły – Pani Barbara Kamińska, która powitała wszystkich Gości, Rodziców, Nauczycieli oraz głównych bohaterów akademii, czyli  Uczniów klas pierwszych oraz Zerówkowiczów. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że wysiłki nauczycieli i uczniów służą przede wszystkim podwyższeniu kształcenia oraz rozwijaniu osobistych talentów i pasji. Nadmieniła również, że obecna sytuacja spowodowana pandemią to niewątpliwie trudny czas, który  stawia przed całą społecznością szkoły nowe wyzwania, jednak jest przekonana, że  dzięki wsparciu i zaangażowaniu nauczycieli oraz  rodziców uda nam się pokonać wszelkie trudności. Życzyła zatem wszystkim zdrowia, optymizmu i radości. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych W tym roku będą to Panie: Krystyna Sawulska, Aneta Zygnerska oraz Bogumiła Kosowska. Z uczniami klas „0” będą natomiast pracowały Panie Anna Kuskowska oraz Karolina Liszewska. Tradycyjnie podczas uroczystości kilka słów refleksji skierował do uczniów Ksiądz Proboszcz Adam Gnyp. Nawiązując do słów Pani Dyrektor, życzył wszystkim, aby szkoła była miejscem, gdzie wszyscy będą pomnażać otrzymane talenty. Ponadto Ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkie dzieci  na niedzielną  Mszę świętą inaugurującą rok katechetyczny, podczas której odbędzie się poświęcenie plecaków uczniów klas pierwszych oraz będziemy wspólnie  prosić Boga o błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Na zakończenie akademii odbyło się uroczyste ślubowanie. Rotę,  odczytała odpowiedzialna za edukację wczesnoszkolną  Pani Wicedyrektor Ewa Barcz. Następnie w sposób przystępny i zrozumiały dla najmłodszych uczniów zapoznała wszystkich z obowiązującymi zasadami zachowania w szkole  w sytuacji trwającego zagrożenia epidemicznego. Ostatnim punktem uroczystości było pasowanie uczniów. Tego uroczystego aktu dokonały: Pani Dyrektor  Barbara Kamińska, Pani Wicedyrektor Ewa Barcz oraz Pani Wicedyrektor Joanna Cywińska. Na ramieniu każdego pierwszaka spoczął ogromny ołówek i najmłodsi uczniowie zgodnie z formułą wypowiadanych słów przez Dyrekcję szkoły stali się oficjalnie Uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny dla wszystkich będzie radosny i bezpieczny.  Pokrzepieni życzeniami Dyrekcji szkoły oraz  słowami wzajemnej  otuchy płynącymi  z ust Nauczycieli, Rodziców i samych Uczniów wszyscy  jesteśmy dobrej myśli, że uda nam się zdrowo zacząć i zdrowo zakończyć naukę w czerwcu.

 

                                                                                                                 Dariusz Bralski