WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 3 września 2020 roku uczniowie naszej szkoły dokonali wyboru nauczycieli, którzy będą pełnić funkcję opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Powołana w tym celu komisja wyborcza, z uczniów stanowiących samorząd w ubiegłym roku szkolnym, przygotowała urnę wyborczą i karty do głosowania. Uczniowie mieli możliwość przekonania się jak przebiegają wybory demokratyczne. Po oddaniu głosów przez wszystkich uprawnionych uczniów nastąpiło zliczenie kart wyborczych i spisanie protokołu.

Opiekunami Samorządu w roku szkolnym 2020/2021 zostali nauczyciele:

Pani Anna Chrostowska – 49 głosów

Pani Anna Trawińska  – 45 głosów

Pan Dariusz Bralski – 45 głosów