XIX BIESIADA POETYCKA

DSC6958Tradycyjnie, w listopadzie, w Szkole Podstawowej nr 4 spotykają się młodzi miłośnicy poezji. W tym roku  XIX Biesiada Poetycka odbyła się w środę, 27 listopada. W gościnne mury dostojnej Jubilatki, która w tym roku obchodziła swoje 50. urodziny zawitali przedstawiciele wszystkich  szkół z terenu naszego miasta oraz z  Szulmierza. Hasłem tegorocznego spotkania młodych twórców były słowa Christiana  Morgensterna:

                             „Radość i uśmiech są jak okno i drzwi,
                            którymi może przedostać się w życie człowieka
                            nieskończone dobro…”

Głównym organizatorem uroczystości była Dyrekcja oraz Nauczyciele ciechanowskiej „Czwórki” , patronat honorowy tradycyjnie objął Prezydent Miasta Ciechanów Pan Krzysztof Kosiński, natomiast pieczę medialną nad Biesiadą sprawował lokalny tygodnik – „Czas Ciechanowa”, który reprezentowała Pani Milena Bonisławska.  

Na tę  uroczystość jak zawsze przybyli zaproszeni goście, których tradycyjnie powitała Dyrektor szkoły- Pani Barbara Kamińska. Byli to Dyrektorzy bądź ich Zastępcy reprezentujący zaproszone szkoły oraz lokalni Poeci – Pani Ewa Stangrodzka-Kozłowska i Pan Marek Piotrowski. Na uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli Rady Rodziców. Były to: Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Wioletta Tobolska oraz Jej Zastępca – Pani Małgorzata Sochacka.

Najważniejszymi  gośćmi byli jednak wspomniani na wstępie Uczniowie prezentujący swoje wiersze. W tym roku ci młodzi i odważni adepci sztuki poetyckiej zgodnie z przyjętym wcześniej regulaminem recytowali własne utwory nawiązujące do najbardziej im znanej  i bliskiej rzeczywistości, jaką jest szkoła. Recytowano więc fraszki, wiersze o tematyce żartobliwej oraz inne zabawne utwory odsłaniające kulisy teatru życia szkolnego.

Tegoroczną Biesiadę podsumował pan Marek Piotrowski, który w imieniu ciechanowskich środowisk twórczych wyraził swoje spostrzeżenia i uwagi na temat podejmowanych prób literackich przez najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Wszyscy uczestnicy otrzymali również od organizatorów pamiątkowe dyplomy oraz skromne upominki,  a potem wspólnie wzięli udział w przygotowanym na tę okoliczność   słodkim poczęstunku.

Należy uznać, że to artystyczne spotkanie można zaliczyć do udanych i  zapewne  przysłużyło się do większego zainteresowania poezją. Kolejna, XX Biesiada Poetycka odbędzie się  za rok. To  jubileuszowe, artystyczne przedsięwzięcie z racji zbliżającego się Roku Świętego Jana Pawła II poświęcone będzie temu Wielkiemu Polakowi. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy.

                                                                                                       Dariusz Bralski