DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

PRZYPOMINAMY, ŻE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁA

ANONIMOWA SKRZYNKA
NA SYGNAŁY 
O WAŻNYCH SPRAWACH

O wszystkich ważnych sprawach, wymagających pomocy lub interwencji ze strony szkoły można anonimowo informować za pośrednictwem naszej poczty zaufania. Niebieska skrzynka umieszczona jest przy drzwiach wejściowych od strony parkingu. Wystarczy wrzucić kartkę z opisem niepokojącej Was, ważnej sytuacji. Skrzynka opróżniana będzie co tydzień. Wszystkie umieszczone w niej sygnały zostaną przeanalizowane. W miarę potrzeb szkoła podejmie odpowiednie działania.