Nałożone obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia 2021r.

Szanowni Państwo,
Decyzją rządu, od dnia 22 III do 18 IV 2021 r. klasy 1 – 3 przechodzą na tryb nauczania zdalnego.
Świetlica szkolna będzie czynna od 7.30 do 16.30.
W dniach 22 III – 18 IV 2021 r. stołówka szkolna będzie nieczynna.

Od dnia 29 marca do 18 kwietnia 2021 r. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 przechodzą na tryb pracy zdalnej. 
Świetlica szkolna będzie świadczyć zajęcia opiekuńcze  w godz. 7.30 – 16.30 jedynie dla dzieci rodziców zaangażowanych bezpośrednio w walkę z Covid -19 i na ich pisemny wniosek.

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych