AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

„Nauczyciel widzi więcej, niż tylko twarze dzieci
– stara się zobaczyć ich dusze.”
– B. Cage

W piątek, 12 października br. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się więc uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni Goście. Byli to ks. Adam Gnyp – Proboszcz Parafii Błogosławionych Biskupów Męczenników Płockich w Ciechanowie, Pani Natalia Januszkiewicz – Wizytator ciechanowskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Zdzisław Dąbrowski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazowsze” w Ciechanowie, Pani Milena Bonisławska – redaktor medialny „Czasu Ciechanowa”, a także emerytowani Nauczyciele oraz Przedstawiciele Rady Rodziców, którą reprezentowały Panie: Wioletta Tobolska – Przewodnicząca Rady Rodziców i Pani Renata Dubikowska, jej Zastępca.
Tradycyjnie, na początku akademii Pani Dyrektor Barbara Kamińska powitała wszystkich i wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Podkreśliła w nim rangę i misję zawodu nauczyciela. Stwierdziła między innymi , że nauczyciel ma niewątpliwie największy wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka, a największą wartością w pracy każdego pedagoga powinno być – dobro dziecka. Z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej Pani Dyrektor złożyła także wszystkim Nauczycielom, zarówno czynnym zawodowo jak i emerytowanym – najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Dziękowała wszystkim Pedagogom za zaangażowanie w proces kształcenia i wychowania, a także za cierpliwość, twórczość i kreatywność, dzięki czemu, szkoła którą kieruje, staje się wyjątkowa. Słowa uznania skierowała także w stronę wszystkich Pracowników administracji i obsługi, którzy swoją rzetelną pracą codziennie wspierają proces kształcenia.
Pani Dyrektor Barbara Kamińska w sposób szczególny podziękowała Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły, którzy w ostatnim okresie odznaczyli się wzorową i pełną poświęcenia pracą, za co wyróżniła Ich Nagrodą Dyrektora Szkoły. W tym roku szkolnym nagrodę tę otrzymali następujący Pedagodzy: Pani Aneta Duchlińska, Pani Grażyna Gwiazda, Pani Dorota Konowrocka, Pani Anna Kuskowska, Pani Anna Lachowska, Pani Joanna Lech, Pani Katarzyna Skaraczyńska, Pani Magdalena Tokarska, Pani Agata Wdowińska, Pani Marta Wojdat oraz oraz Pracownicy administracji i obsługi – Pani Maria Boćkowska i Pan Roman Zieliński. Pani Dyrektor Barbara Kamińska przekazała również informację, iż rzetelną i pełną zaangażowania pracę Nauczycieli naszej szkoły zauważył i docenił także Prezydent Miasta – Pan Krzysztof Kosiński, który postanowił w tym roku szkolnym uhonorować Nagrodą Prezydenta Miasta dwoje Pedagogów. Są to Pani Jolanta Sowińska oraz Pan Krzysztof Kirzyc. Wszyscy wyróżnieni Nauczyciele oraz Pracownicy niepedagogiczni przyjęli od Dyrekcji szkoły gratulacje oraz kwiaty.
Następnie głos zabrała Pani Wizytator Natalia Januszkiewicz, która w imieniu Dyrektora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Ciechanowie- Pana Jacka Zawiślińskiego odczytała okolicznościowy list, przekazując wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty życzenia i słowa uznania za trudna pracę. Pani Wizytator życzyła miedzy innymi, aby wszyscy Nauczyciele zawsze byli dumni ze swoich wychowanków, a oni żeby zachowali Ich we wspomnieniach. Słów wdzięczności nie kryły także Panie Wioletta Tobolska i Renata Kubikowska, które w imieniu Rady Rodziców złożyły wszystkim Pedagogom oraz Pracownikom najlepsze życzenia, składając na ręce Dyrekcji szkoły kwiaty.
Tradycyjnie, słowa wdzięczności swoim Nauczycielom i Pracownikom wyrazili także Uczniowie, którzy oprócz życzeń przygotowali program artystyczny, przedstawiając w zabawny sposób nasze „Królestwo Czwóreczki”. Oprócz znakomitych występów aktorskich, uczniowie starali się umilić czas wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły pięknymi występami zespołu wokalnego oraz układami tanecznymi cheerleaderek.
Na zakończenie Pani Dyrektor Barbara Kamińska podziękowała za życzenia i wszystkie piękne słowa, które z okazji Święta Edukacji Narodowej padły pod adresem Nauczycieli i Pracowników szkoły. Swoją wdzięczność Pani Dyrektor wyraziła także wobec wszystkich Nauczycieli, którzy przygotowali program artystyczny oraz stosowną dekorację. Byli to Nauczyciele: Pani Kamila Pszczółkowska, Pani Edyta Wolińska, Pani Iwona Koziatek, Pani Joanna Iwaszko, Pani Krystyna Sawulska , Pani Bogumiła Kosowska, Pan Krzysztof Kirzyc oraz Pani Katarzyna Skaraczyńska – wychowawczyni klasy sztandarowej.

D. Bralski