Góra grosza

Jimage_50354689ak co roku nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji pt. Góra grosza. Od listopada do maja zbieraliśmy pieniądze dla dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka. Włączając się w takie akcje możemy pokazać najmłodszym, jaką siłę może stanowić niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Pomimo nauczania zdalnego, w klasach 0-3 udało nam się zebrać 775,35 złotych.

 
Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzinom za zaangażowanie.
 
Opiekunowie MSU
I. Pawlak
K. Zaborowska