ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

W tym roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie w szczególny sposób uczciła Święto Patrona, ponieważ oprócz Roku Niepodległości świętuje jeszcze jedną niezwykle ważną rocznicę. Otóż 11 listopada 1918 roku, a więc w ten dzień, kiedy to orzeł biały zerwał wiekowe kajdany niewoli, powstał 21. Pułk Piechoty Dzieci Warszawy. Ten sam, który we wrześniu 1939 roku bronił naszego miasta przed hitlerowskim najeźdźcą i ten sam, którego zaszczytne imię, od 11 października 1980 roku, nosi ciechanowska Czwórka.
W piątek 21 września 2018 roku uczniowie SP 4 udowodnili, że czują się zobowiązani do kultywowania tradycji narodowych, podtrzymywania dumy z bycia Polakiem oraz uczenia szacunku do symboli. Czego świadectwem były starannie przygotowane jubileuszowe obchody Patrona Szkoły.
Na coroczne święto licznie przybyli zaproszeni goście: ks. Adam Gnyp – Proboszcz parafii pod wezwaniem Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników, ks. Michał Gaszczyński – Proboszcz parafii św. Stanisława w Czernicach Borowych, Adam Krzemiński – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Swą obecnością zaszczycili również: przedstawiciel 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, mjr Arkadiusz Narojczyk i st. chor. szt. Sławomir Olejniczak – przedstawiciele 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, ppor. Katarzyna Zagożdżon – przedstawiciel Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach, kpt. Sławomir Biraga – przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie, podinsp. Katarzyna Chuchulska-Malinowska – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Antoni Pieńkos – Dyrektor Działu Analiz Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych w Warszawie, chorąży rezerwowy Mariusz Sybilski z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Eugeniusz Sadowski – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Bernard Grzankowski – Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Zdzisław Dąbrowski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Mazowsze w Ciechanowie, Dariusz Krawczyk oraz Paweł Serwan – członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiehy w Ciechanowie, Krzysztof Kowalski – dziennikarz Tygodnika Ciechanowskiego, Milena Bonisławska – Redaktor Medialny Czasu Ciechanowa i Wioletta Tobolska – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców.
Dyrektor szkoły pani Barbara Kamińska po przywitaniu gości odczytała list Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, który z powodu licznych obowiązków nie mógł osobiście przybyć na uroczystość.
Punktem kulminacyjnym obchodów było przekazanie portretu gen. Stanisława Sosabowskiego, ufundowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Przecięcia wstęgi i odsłonięcia obrazu dokonała pani Dyrektor szkoły wraz z Prezesem TMZC p. E. Sadowskim, Wiceprezesami: p. B. Grzankowskim i p. A. Krzemińskim. Ten niezwykły dar zajmie zaszczytne miejsce w szkole i będzie upamiętniać postać Wielkiego Polaka. Pani Barbara Kamińska w podziękowaniu przekazała publikację Dariusza Bralskiego – nauczyciela języka polskiego – dotyczącą historii 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy oraz postaci gen. Stanisława Sosabowskiego.
Następnie uczniowie klas V i VI wraz z harcerzami przedstawili żywą lekcję historii, w której przybliżyli bohaterską postawę naszego Patrona – żołnierzy pułku oraz ich charyzmatycznego dowódcę, wielkiego patriotę – gen St. Sosabowskiego, niezwykle sugestywnie zagranego przez Maximiliana Jurczykowskiego. Program słowno-muzyczny przygotowali nauczyciele: p. Dariusz Bralski, p. Agnieszka Gasińska, p. Aneta Duchlińska i p. I. Koziatek. Wartę honorową przy pomniku poświęconym żołnierzom pułku poległym w Ciechanowie, znajdującym się przed szkolnym budynkiem, pełnili harcerze pod opieką phm. Marzeny Pawłowskiej. Delegacje harcerzy odwiedziły również kilkadziesiąt mogił żołnierzy pułku na miejskich cmentarzach.
W czasie akademii podsumowany zostały konkurs związany z historią 21. WPP Dzieci Warszawy, przygotowany przez p. A. Gasińską i p. D. Bralskiego. Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Golenda z klasy VI a, drugie miejsce wywalczyła Amelia Chylińska z kl. VI a, na trzecim miejscu podium stanęli: Alicja Malinowska z kl. VI a, Zuzanna Szymańska z kl. VI b i Monika Milewska z kl. VI b. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.
Po głównych uroczystościach na uczniów czekał jubileuszowy piknik militarny przy dźwiękach orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej. Klasy 0 – VI uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy w Ciechanowie, w czasie której zobaczyli mundury i broń żołnierzy pułku oraz mieli możliwość przymierzenia hełmów polskich, francuskich i niemieckich. Natomiast starsi uczniowie odbyli spotkanie z przedstawicielami Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych oraz Centrum Weterana w Warszawie. Na placu przed budynkiem szkoły przy rozstawionych stolikach wszyscy mogli posilić się żołnierską grochówką. W drugiej części szkoły młodzież mogła zobaczyć radiostację wojskową, spróbować swoich sił w strzelaniu do celu, ze strażakami przećwiczyć pierwszą pomoc medyczną, obejrzeć wóz policyjny, a także założyć alkogogle, zmieniające ostrość widzenia, symulujące stan odurzenia alkoholowego i przejść tor przeszkód.
Wszystkim tego dnia dopisywał dobry humor, czuło się miłą atmosferę i radość świętowania. Na pewno tegoroczne obchody Patrona Szkoły były ciekawą lekcją historii i zapadną na długo w pamięci.

J.K.