Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

I KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Załączniki:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej – obwód szkoły (doc)
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu szkoły) (doc
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (doc)

Dokumenty dodatkowe (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły):

  1. Oświadczenie – opieka (doc)
  2. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (doc)
  3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny (doc)
  4. Oświadczenie o zatrudnieniu (doc)
  5. Potwierdzenie woli rodziców (doc)