Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

I KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Załączniki:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej – obwód szkoły (doc)
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu szkoły) (doc
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (doc)

Dokumenty dodatkowe (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły):

  1. Oświadczenie – opieka (doc)
  2. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (doc)
  3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny (doc)
  4. Oświadczenie o zatrudnieniu (doc)
  5. Potwierdzenie woli rodziców (doc)

 

Listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej 

 1. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego 0a na rok szkolny 2020/2021
 2. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego 0b na rok szkolny 2020/2021
 3. Lista kandydatów przyjętych do klasy 1a na rok szkolny 2020/2021
 4. Lista kandydatów przyjętych do klasy 1b na rok szkolny 2020/2021
 5. Lista kandydatów przyjętych do klasy 1c na rok szkolny 2020/2021

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Karty zgłoszenia są do pobrania TYLKO na stronie internetowej szkoły.
 
Wypełnione karty prosimy o odsyłanie na adres: konowrocka@sp4ciechanow.pl
lub stepkowska@sp4ciechanow.pl w terminie do 29 maja 2020 r.
 
Listy przyjętych zostaną opublikowane 8 czerwca 2020 r.