Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

I KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Załączniki:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej – obwód szkoły (doc)
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu szkoły) (doc
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (doc)

Dokumenty dodatkowe (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły):

  1. Oświadczenie – opieka (doc)
  2. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (doc)
  3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny (doc)
  4. Oświadczenie o zatrudnieniu (doc)
  5. Potwierdzenie woli rodziców (doc)

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej oraz listy dzieci kontynuujących naukę w zerówce

 1. Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne
  1. Lista kandydatów PRZYJĘTYCH do oddziału przedszkolnego
  2. Lista kandydatów NIEPRZYJĘTYCH do oddziału przedszkolnego
  3. Lista kandydatów PRZYJĘTYCH do klasy pierwszej
  4. Lista kandydatów NIEPRZYJĘTYCH do klasy pierwszej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Karty zgłoszenia są do pobrania TYLKO na stronie internetowej szkoły.
 
Wypełnione karty prosimy o odsyłanie na adres: konowrocka@sp4ciechanow.pl
lub stepkowska@sp4ciechanow.pl w terminie do 29 maja 2020 r.
 
Listy przyjętych zostaną opublikowane 8 czerwca 2020 r.