Rada pedagogiczna

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie:

Barbara Kamińska – dyrektor

Ewa Barcz – wicedyrektor 0 – III

Joanna Cywińska – wicedyrektor IV – VIII

Nauczyciele:

Nazwisko i imię

Przedmiot

Wychowawstwo

Baranowski Zbigniew

historia, wiedza o społeczeństwie

 

Biedrzycka Jolanta

fizyka

 

Boniakowska Aneta

język polski, doradztwo zawodowe

VI a

Bralski Dariusz

język polski

VI e

Burkacka Małgorzata

zajęcia rewalidacyjne

 

Cichowski Piotr

historia

V a

Chrostowska Anna

biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

VI c

Dzierżanowska Anna

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Duchlińska Aneta

matematyka

VIII b

Głębocka Milena

język angielski

IV c 

Gwiazda Grażyna

religia

 

Hryniewicz Jacek

historia

 

Iwaszko Joanna

wychowanie fizyczne

 

Jabłoński Piotr

wychowanie fizyczne

VI g

Kirzyc Krzysztof

wychowanie fizyczne, informatyka

 

Konowrocka Dorota

świetlica

 

Kosowska Bogumiła

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

I c

Kowalska Maria

edukacja wczesnoszkolna

II b

Koziatek Iwona

muzyka

VII c

Kozłowska Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

III c

Kraśniewska Bożena

   

Krzemińska Aldona

plastyka, przyroda

 IV d

Krzywnicka Jolanta

język polski, logopeda

VII e

Kuskowska Anna

wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe

0 a

Lachowska Anna

język polski

VII d

Lech Joanna

język niemiecki

 

Liszewska Karolina

wychowanie przedszkolne

0 b

Łęgowska Anna

pedagog, WDŻ, informatyka

 IV b

Martela Magdalena

Język angielski

 

Mieszkowska Anna

biblioteka, język polski

 

Pawłowska Marzena

edukacja wczesnoszkolna

III b

Piotrowska Jolanta

religia

 VI d

Pawlak Irena

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

III d

Rutkowska Dorota

edukacja wczesnoszkolna

II a

Rząsiński Michał

wychowanie fizyczne

 

Sadowska Alina

język polski

 

Sarnowska Marta

chemia, matematyka

VII b

Sasin Marzena

technika, informatyka

 

Sawulska Krystyna

edukacja wczesnoszkolna

Ia

Skaraczyńska Katarzyna

język angielski

IV a

ks. Smoliński Piotr

religia

 

Sowińska Jolanta

geografia

VI b

Stępkowska Elżbieta

świetlica

 

Stępkowski Adam

wychowanie fizyczne

 

Stryjewska Dorota

edukacja wczesnoszkolna

II c

Tokarska Magdalena

   

Trawińska Anna

matematyka

VIII d

Trzcińska Joanna

język angielski

VII a

Walczewska Iwona

matematyka

VI f

Wdowińska Agata

matematyka, WDŻ

VIII a

Wojdat Marta

język angielski

VIII c

Zaborowska Kamila

edukacja wczesnoszkolna

III a

Zygnerska Aneta

edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

I b