Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodniczący:
Maximilian Jurczykowski

Zastępca:
Natalia Kulicka

Sekretarz:
Witold Korpanty

Skarbnik:
Wiktoria Smolińska

Sekcja muzyczna:
Eliza Seredyńska
Zuzanna Kamińska
Jakub Ptaszkiewicz

Sekcja techniczno-porządkowa:
Marek Balicki
Michał Karpiński
Marcel Sochacki
Sekcja informacyjna:
Kinga Grabowska
Weronika Kowalewska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Aldona Krzemińska
Anna Trawińska
Piotr Cichowski