Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodniczący: Kamil Jezierski

Zastępca: Maria Długokęcka

Sekretarz: Lena Szwonder

Skarbnik: Jan Wojtyska

Sekcja muzyczna:
Mateusz Gwoździk, Jakub Domański

Sekcja porządkowa:
Agata Wójcik, Julia Łopacka
Marcel Sochacki

Sekcja informacyjna:
Filip Jakieła, Artur Sienkiewicz

Sekcja techniczna:
Julia Świszcz, Natalia Kijewska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Anna Trawińska
Aneta Boniakowska

Opiekun radiowęzła:
Piotr Cichowski