Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodniczący: Nikola Gadomska
Zastępca: Agata Pasternak
Sekretarz: Olga Żbikowska
Skarbnik: Matylda Sobiech

Sekcja muzyczna:
Jakub Domański, Maciej Kownacki, Piotr Krajewski

Sekcja porządkowa:
Mateusz Śpiewak, Norbert Jeziorek

Sekcja informacyjna:
Olga Szczepańska, Jędrzej Barcz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Anna Trawińska
Aneta Duchlińska

Opiekun radiowęzła:
Piotr Cichowski