Dni wolne szkoły

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

1 XI – Wszystkich Świętych

2 XI, 3 XI – dni wolne wyznaczone przez dyrektora

23 XII – 1 I – zimowa przerwa świąteczna

15 I – 28 I – ferie zimowe

28 III – 2 IV – wiosenna przerwa świąteczna

1 V – Święto Pracy

2 V – dzień wolny wyznaczony przez dyrektora

3 V – Święto Narodowe Trzeciego Maja

14 V, 15 V, 16 V – egzamin ósmoklasisty

30 V – Boże Ciało

31 V – dzień wolny wyznaczony przez dyrektora