Rada Rodziców

Przewodnicząca: Anna Jankowska
Zastępca: Agnieszka Kołakowska
Skarbnik: Dorota Filipowicz
Pomoc skarbnika: Sylwia Śpiewak
Sekretarz: Lidia Leśnikowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Sylwia Śpiewak
Członkowie: Joanna Jasińska
                        Agata Szczepańska