Rada Rodziców

Przewodnicząca: Jolanta Kownacka
Zastępca: Barbara Mieszkowska
Skarbnik: Dorota Filipowicz
Sekretarz: Joanna Osowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Dorota Budnicka
Członkowie: Katarzyna Pomianowska
                      Karolina Załęska

Preliminarz wydatków Rady Rodziców: Preliminarz

Regulamin Rady Rodziców: Regulamin

 

Wydarzenia zorganizowane przez Radę Rodziców