Rada Rodziców

Przewodnicząca: Jolanta Kownacka
Zastępca: Anna Jankowska
Skarbnik: Dorota Filipowicz
Pomoc skarbnika: Sylwia Śpiewak
Sekretarz: Lidia Leśniewska

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Karolina Załęska
Członkowie: Marta Kowalska
                           Sylwia Włodkowska

Preliminarz wydatków Rady Rodziców: Preliminarz

Regulamin Rady Rodziców: Regulamin

 

Wydarzenia zorganizowane przez Radę Rodziców