Działalność artystyczna w świetlicy szkolnej

davŚwietlica szkolna daje dużo możliwości oddziaływania na wychowanka. Wysiłek i zaangażowanie wychowawców świetlicy włożone w doskonalenie metod pracy z uczniami uzdolnionymi plastycznie, są na różnych płaszczyznach doceniane i przynoszą wymierne efekty ( sukcesy w konkursach, satysfakcję autorów prac, zadowolenie rodziców ).
W naszej świetlicy nadrzędnym celem jest budzenie i rozwijanie zdolności twórczych młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich młodych talentów w szkole i w środowisku lokalnym. Zachęcamy dzieci do udziału w codziennych zajęciach plastycznych. Biorą one chętnie udział w organizowanych przez świetlicę konkursach.
W marcu odbył się szkolny konkurs „Ozdoba wielkanocna” organizatorami byli wychowawcy świetlicy, wzięły w nim udział dzieci z klas I-IV, głównie Świetliczaki. Na konkurs wpłynęły prace różnorodne. Wyłoniono 10 zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
5 marca został rozstrzygnięty konkurs „Pisanki, kraszanki, palmy”, organizowany corocznie przez PCKiSz w Ciechanowie. Grupa świetlicowa z klas I-III wraz z wychowawcami świetlicy wykonała dużą, kolorową palmę na konkurs. Klasa Ib wykazała się największym wkładem pracy i zaangażowaniem. Wysiłek został doceniony. Otrzymaliśmy w kategorii – palma wielkanocna wyróżnienie (dyplom, słodycze i nagrodę rzeczową). Bardzo się cieszyliśmy.
Tradycją naszej świetlicy jest również kiermasz wielkanocny, którego podstawowym celem jest promowanie twórczości plastycznej naszych wychowanków w środowisku lokalnym, a także kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych. Udział dzieci w przygotowaniu kiermaszu sprzyja ich aktywności twórczej i pomysłowości. Prace, które są wystawiane wykonane są przez uczniów z pomocą nauczycieli świetlicy z większą niż zwykle starannością. W świątecznej atmosferze dzieci poznają nowe techniki plastyczne, które wykorzystują podczas tworzenia swoich oryginalnych ozdób. Kiermasz cieszy się dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej, a także rodziców naszych uczniów. Nowością na kiermaszu w tym roku były jaja wykonane na balonie, z gipsowych opasek bandażowych. Cieszyły się największą popularnością wśród kupujących.
Na koniec roku szkolnego dzieci świetlicowe przygotowały drewniane serduszka, ozdobione techniką serwetkową, na których widniał napis „Dziękujemy”. Zostały one przekazane „Przyjaciołom szkoły” podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019, w podziękowaniu za Ich całoroczną pracę na rzecz szkoły.
Cieszy fakt, że nasze świetlicowe, plastyczne przedsięwzięcia powiększają corocznie grono dzieci zainteresowanych plastyką, które ochoczo przystępują do ich realizacji. Będziemy je kontynuować.

Nauczyciele świetlicy