Kodująca „czwórka”

„Kodująca czwórka” to inicjatywa, która odbyła się w dniach 7-22 października, skierowana do uczniów klas 6-8. Podczas trwania akcji, uczniowie mieli okazję poznać świat kodowania i programowania na lekcjach. Rywalizowali między sobą o tytuł Najlepiej Kodującego w swojej klasie, korzystając z platformy studio.code.org. W ramach inicjatywy uczestnicy brali udział w kursie kodowania, gdzie zdobywali umiejętności programowania.


Więcej „Kodująca „czwórka””

„Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”

(kliknij w obrazek, aby go powiększyć)

Miasto Ciechanów w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową reGeneracja otrzymało dofinansowanie na re alizację III edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, obejmującego swoimi działaniami 297 uczniów i 30 nauczycieli z miejskich szkół podstawowych.

W okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. zostanie zorganizowane 1538h zajęć, w tym:

Dla uczniów
• zajęcia rozwijające zainteresowania, poszerzające wiedzę i przygotowujące do egzaminu końcowego na zakończenie szkoły podstawowej w celu osiągnięcia lepszego wyniku;
• zajęcia wyrównujące, mające na celu uzupełnienie wiedzy i ćwiczenie materiału dot. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; uzupełnienie wiedzy i ćwiczenie języka angielskiego;
• spotkania z doradcą zawodowym;
• 4 warsztaty: „Kreatorzy Youthra”, „Przedsiębiorcy Youthra”, „Mistrzowie dedukcji”, „Bystrzaki”, rozwijające umiejętności kreatywności i innowacyjności, przedsiębiorcze i pracy w zespole, rozumienia i krytycznego myślenia,  uczenia się i rozwiązywania problemów;
• zajęcia specjalistyczne z logopedą;
• wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik.
Dla nauczycieli
• szkolenie „Indywidualizacja procesu nauczania” w formule online.

Dodatkowo zakupione zostaną monitory interaktywne, po jednym dla każdej ze szkół.

Trzymaj Formę

Program „Trzymaj Formę”, który realizujemy w naszej placówce, to inicjatywa promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie w społeczności. Jego celem jest zachęcanie ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez regularną aktywność fizyczną oraz odpowiednie odżywianie. Więcej „Trzymaj Formę”