KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

DSC683622 października 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Pieśni i Piosenki
Patriotycznej.Konkurs skierowany był do uczniów klas 0-III. Celem konkursu było wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych, popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, umacnianie świadomości narodowej, kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność .
W konkursie swoje utwory prezentowali następujący uczniowie: Kaja Golenda, Katarzyna Stryjewska, Wiktoria Chojnowska z kl. Ia, Zofia Jankowska i Aleksandra Kołakowska z kl. Ic, Antoni Tomczak, Oliwia Chilarzewska z kl. IIc, Maja Szymankiewicz, Oliwia Pawlak, Maciej Adamiak z kl. IIc, Aleksandra Dobrzyńska, Wojciech Zieliński kl. IId, Zuzanna Daniszewska, Olga Szczepańska, Julia Jastrzębowska z kl. IIIa, Barbara Szarek, Zuzanna Baryła kl. IIIb, Piotr Krajewski, Filip Zaremba z kl. IIIc, Bartosz Ziółkowski i Kornelia Piechna z kl. IIId.
Uczniowie prezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych. Komisja konkursowa w składzie: Pani wicedyrektor E.Barcz, Pani Iwona Koziatek oraz Pani Agnieszka Kozłowska wyłoniła laureatów:
I miejsce – Zofia Jankowska kl. Ic
II miejsce – Aleksandra Kołakowska kl. Ic
II miejsce – Kornelia Piecychna kl. IIId
III miejsce – Aleksandra Dobrzyńska IId
Wyróżnienie przyznano duetowi: Olga Szczepańska i Julia Jastrzębowska kl. IIIa.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło na uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości.

Gratulujemy!

Kamila Zaborowska
Agnieszka Kozłowska