Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

IMG_20210215_113206Dnia 15 i 16 lutego uczniowie klas 1 a i 1 b uczestniczyli w lekcjach online w ramach projektu edukacji ekologicznej.  Organizatorem tych spotkań było COEK STUDIO. Lekcje poprowadziła pani Magdalena Kaczorowska-Dołowy, absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem niniejszego projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej
dzieci, poprzez:
•       dostarczenie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego,
•       uświadomienie konieczności redukcji wytwarzanych odpadów,
•       uświadomienie konieczności selektywnej zbiórki odpadów, oraz
wyeliminowania niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska,
•       kształtowanie kultury ekologicznej,
•       tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów
środowiska,
•       kształtowanie prośrodowiskowych postaw, wartości i przekonań.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani tą tematyką, również z powodu interaktywnej formy zajęć. Mogli także sami wykazać się wiadomościami na temat dbania o środowisko przyrodnicze.

                                                            K. Sawulska
A. Zygnerska