PODRĘCZNIKI DO RELIGII W KL. IV – VIII OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Klasa IV

Tytuł podręcznika: „Wierzę w Boga Ojca”, red. A. Krasiński, PIW

Zeszyt ćwiczeń: „Wierzę w Boga Ojca”, red. A. Krasiński, PIW

Klasa V

Tytuł podręcznika: „Bóg nas szuka”, autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa)

Klasa VI

Tytuł podręcznika: Jezus nas zbawia, autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa)

Klasa VII

Tytuł podręcznika: „Spotykam Twoje Słowo”, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium

Klasa VIII

Tytuł podręcznika: „Z Tobą idę przez życie”, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium