Trzymaj Formę

Program „Trzymaj Formę”, który realizujemy w naszej placówce, to inicjatywa promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie w społeczności. Jego celem jest zachęcanie ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez regularną aktywność fizyczną oraz odpowiednie odżywianie.

Program „Trzymaj Formę” oferuje różnorodne działania i wsparcie w dziedzinie aktywności fizycznej. W szkole organizowane są bezpłatne zajęcia sportowo rekreacyjne. Istnieje również możliwość udziału w grupach treningowych pod okiem profesjonalnych instruktorów, którzy motywują i pomagają osiągać wyznaczone cele.

Ważną częścią programu jest również edukacja w zakresie zdrowego odżywiania. Organizowane są warsztaty i prelekcje dotyczące wartości odżywczych, zasad składania zdrowych posiłków oraz porad dotyczących utrzymania odpowiedniej wagi i zdrowego stylu życia. 

Realizowanie w naszej szkole programu „Trzymaj Formę” ma na celu poprawienie kondycji fizycznej, zdrowia ogólnego i jakości życia społeczności. Przez promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania program ten zachęca do podejmowania świadomych decyzji dotyczących własnego zdrowia i samopoczucia.

Dzięki programowi „Trzymaj Formę” społeczność szkolna ma możliwość odkrycia radości i korzyści wynikających z regularnej aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania, a także budowania więzi i wspólnego działania w celu poprawy jakości życia i dobrostanu wszystkich uczestników.