UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1_IMG_0475Nareszcie, po kilku miesiącach nauczania zdalnego i zaledwie 28 dniach nauki w trybie stacjonarnym w maju i czerwcu dobrnęliśmy szczęśliwie do końca, by po trudnym okresie spowodowanym pandemią udać się na zasłużony, wakacyjny wypoczynek. Zanim jednak uczniowie usłyszeli ostatni dzwonek, uczestniczyli w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2020/2021, które odbyło się w miniony piątek, 25 czerwca. Ze względu na sytuację spowodowaną pandemią uroczystość ta odbyła się w trzech turach: o godzinie 8. 30 rok szkolny pożegnały dzieci z oddziałów 0-III, godzinę później uczyniły to klasy IV-VI, natomiast na końcu owoce swej pracy odebrali uczniowie z oddziałów VII-VIII. Należy także dodać, że tegoroczna uroczystość odbyła się bez udziału rodziców, którzy tym razem czekali na swoje pociechy powracające z cenzurkami w ręku przed gmachem szkoły.

Na uroczystość przybyli jedynie zaproszeni goście. Byli to: Proboszcz Parafii pod wezwaniem Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników – Ksiądz Adam Gnyp, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie Pani Anna Smolińska wraz ze swoim Zastępcą Panią Małgorzatą Milewską oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Jolanta Kownacka, a także zastępca Przewodniczącej RR – Pani Barbara Mieszkowska i Skarbnik RR – Pani Dorota Filipowicz. Podobnie, jak każdego roku miejsca wraz z zaproszonymi gośćmi   zajęła Dyrekcja naszej szkoły: Pani Dyrektor Barbara Kamińska, Pani Wicedyrektor Ewa Barcz oraz Pani Wicedyrektor Joanna Cywińska. Zgromadzeni na hali uczniowie przebywali natomiast    pod opieką swoich Wychowawców i Nauczycieli. Należy podkreślić, że tegoroczną akademię dla klas VII-VIII rozpoczęto w    sposób niezwykle uroczysty, ponieważ na początku absolwenci szkoły w efektownym układzie choreograficznym zatańczyli staropolskiego poloneza.

Na początku, na wszystkich spotkaniach, głos zabierała Dyrektor szkoły – Pani Barbara Kamińska, która witała wszystkich zebranych i w swoim przemówieniu skierowała wiele ciepłych słów do Uczniów i Nauczycieli, Pracowników szkoły, Rodziców oraz Przyjaciół „Czwórki” , dziękując za wkład włożony w pracę w kończącym się roku szkolnym. Pani Dyrektor powiedziała między innymi: „Kochani Uczniowie, mam wrażenie, że ten rok szkolny minął wyjątkowo szybko i żałuję, że nie dane nam było zrealizować wszystkich planów i zamierzeń, które rysowały nam się w głowie. Liczę, że nowy rok szkolny przyniesie możliwość realnego powrotu do szkoły, byśmy mogli cieszyć się swoją obecnością. Powiem krótko- mówiła do swoich uczniów– bardzo brakowało Was w szkole. Na korytarzach pustki i cisza, dzwonek milczał. Gwar i śmiech, który ocieplał mury tej szkoły, nagle zniknął. Żywię głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się w szkole, by na nowo mogła ona tętnić życiem i energią, którą Wy Drodzy Uczniowie jej zapewniacie.”

Ponadto, Pani Dyrektor zadecydowała, że w tym roku szkolnym przyzna kilkorgu uczniom nagrody specjalne za bezinteresowną postawę na rzecz innych. Nagrodę tę określoną   tytułem „Anioła Czwórki 2021” otrzymali następujący uczniowie: Franciszek Ptaszkiewicz- kl. III d, Maciej Adamiak- kl. III c, Magdalena Rzeczkowska-kl. VI d, Wiktoria Sochacka – również kl. VI d oraz Agata Wójcik i Maja Hełminiak- obie uczennice z kl. VI e.  

Kolejnym punktem akademii było nagrodzenie uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce. Prymusem klas czwartych została Martyna Kołakowska z kl. IV d. Wśród klas piątych wyróżniła się w nauce i została Prymusem – Nikola Gadomska z klasy V a . Mianem Prymusa klas szóstych   wyróżniono Łukasza Zielińskiego z kl. VI g. Tytuł Prymusa Klas Siódmych otrzymały dwie uczennice z klasy VII e: Nikola Dołęgowska oraz Julia Gajewska.  Najwyższą średnią, dokładnie 5, 89 osiągnęły natomiast uczennice klasy VIII a: Dominika Kowalczyk oraz Weronika Wójcik i obie zostały uhonorowane tytułem Prymusa Szkoły. Dyrektor szkoły Pani Barbara Kamińska pogratulowała sukcesu wszystkim wyróżnionym, wręczyła dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast Rodzicom przekazała listy gratulacyjne. Tradycyjnie wykonano też wspólne, pamiątkowe zdjęcia.

W tym miejscu warto podkreślić, że troje uczniów z naszej szkoły nagrodził także Prezydent Miasta Ciechanów Pan Krzysztof Kosiński. Nagrodę I stopnia otrzymał Jakub Ptaszkiewicz z klasy VII (laureat kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego), natomiast nagrody II stopnia uzyskały dwie uczennice: Weronika Wójcik z kl. VIII a (finalistka kuratoryjnego konkursu z wiedzy o społeczeństwie) oraz Wiktoria Hełminiak z kl. VIII c (m.in. za sukces w Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Krasiniak 2021-– sekcja językowa”) Ponadto nagrodzono również uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w innych konkursach. Należeli do nich Gabriela Korpanty z kl.  VII d – wyróżnienie i nagroda literacka w konkursie „Wydajemy własną książkę”, Julia Gajewska z kl. VII e – nagroda za czytelnictwo. Oprócz tego nagrodami uhonorowano znaczne grono laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II. Byli to kolejno dwaj uczniowie z klasy VI a: Piotr Ziemak (II miejsce) i Adrian Komorowski (III miejsce), trzy uczennice z kl. VIII a: Magdalena Biedrzycka z kl. (III miejsce), Oliwia Golenda i Aleksandra Lisicka (V miejsce) oraz jeden uczeń z kl. VI e – Kacper Sepczyński  (15 miejsce). Za sukcesy sportowe i godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych wyróżniono natomiast uczniów klasy sportowej, czyli VIII d. Specjalne podziękowanie złożył tej grupie uczniów Nauczyciel wychowania fizycznego i zarazem ich trener Pan Adam Stępkowski.  W tym szczególnym dniu nie zapomniano także o Rodzicach, którzy przez cały rok szkolny aktywnie uczestniczyli w pracach na rzecz klas i szkoły. Podziękowania te jak każdego roku wystosowała Pani Dyrektor.

Niezwykle ważnym i zarazem podniosłym momentem było opuszczenie murów szkoły przez uczniów klas ósmych. Najpierw klasa VIII a wraz ze swoim Opiekunem Panią Agatą Wdowińską uroczyście przekazała sztandar szkoły. Zaszczytu tego dostąpiła klasa VII d, której Wychowawczynią jest Pani Anna Lachowska. Następnie nasi Absolwenci na pożegnanie zatańczyli walca wiedeńskiego, a potem zaśpiewali pożegnalną piosenkę na melodię znanego utworu Marka Grechuty, pt. „Ważne są dni, których jeszcze nie znamy”. Wreszcie, we wzruszający sposób podziękowali za naukę i wspólnie spędzony czas: Dyrekcji szkoły, Nauczycielom oraz młodszym Koleżankom i Kolegom. Oprócz tego słowa wdzięczności skierowali w stronę Pani Kamili Zaborowskiej, która we współpracy z miejscowym P C K i Sz znalazła czas, aby zrealizować projekt edukacyjny, pt. „Taniec narodowy”, a także osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie i wspierały jego realizację, czyli Pani Dyrektor P C K i Sz Annie Smolińskiej oraz jej Zastępcy i zarazem choreografowi Pani Małgorzacie Milewskiej.

Uroczystą akademię podczas której podsumowano rok szkolny 2020/2021 należy uznać za wyjątkowo efektowną i wzruszającą. Oprócz wspomnianych piosenek i tańca uroczystość tę uświetnili także najmłodsi uczniowie z klasy I c, którzy pod kierunkiem Pani Bogumiły Kosowskiej zaprezentowali interesujący i widowiskowy program artystyczny. Niewątpliwie do zorganizowania akademii przyczyniło się grono pedagogów, którzy wraz z uczniami przygotowali te uroczystości. Należy tu wymienić: Panią Wicedyrektor Ewę Barcz, Panią Wicedyrektor Joannę Cywińską, Panią Kamilę Zaborowską, Wychowawczynie klas ósmych – Panią Agatę Wdowińską i   Panią Martę Wojdat oraz Panią Bogumiłę Kosowską, Panią Annę Lachowską i Panią Jolantę Krzywnicką, która tradycyjnie swoim zaangażowaniem wspierała swoje koleżanki w przygotowaniu scenografii. Obecni na sali goście nie kryli zatem wzruszenia. Dyrektor P C K i Sz Pani Anna Smolińska podziękowała całej społeczności szkolnej; Dyrekcji szkoły, Uczniom i Nauczycielom za współpracę, a Ksiądz Adam Gnyp życząc wszystkim Dzieciom i Młodzieży udanego wypoczynku, przypomniał, aby w czasie wakacji nie zapominali o Bogu. Pani Dyrektor Barbara Kamińska życzyła wszystkim udanego i spokojnego wypoczynku, podkreślając, że wierzy w to, iż po wakacjach powrócimy do normalności i wspólnej nauki w ławkach szkolnych.   

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie udali się do klas, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw, a także pożegnanie z Wychowawcami oraz Kolegami i Koleżankami. Można zatem uznać, że powrót całej społeczności szkolnej do tradycyjnego nauczania tuż przed końcem roku szkolnego należy uznać za zasadny i udany. Uśmiech na twarzy dzieci, zadowolenie pedagogów oraz chęć podejmowania nowych wyzwań, to dowody, że jesteśmy na drodze udanej reintegracji całego środowiska szkolnego. Mamy zatem nadzieję, że dostaniemy szansę, aby ten zapał, kreatywność i radość płynącą ze wzajemnej współpracy będziemy mogli wykorzystać w czasie tradycyjnego nauczania, w całym, nowym roku szkolnym.  

 

                                                                                                                  Dariusz Bralski

Fotoreportaż – klasy 0-3

Fotoreportaż – klasy 4-6

Fotoreportaż -klasy 7-8