UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Początek roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem w życiu całej społeczności szkolnej, a więc nauczycieli, uczniów i rodziców, jak również administracji i pracowników obsługi. Każdy wiąże z nowym rokiem szkolnym nadzieje, ale jest też pełen obaw przed tym, co ten rok przyniesie.
3 września 2018 r. hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie zgromadziła
uczniów, nauczycieli i rodziców. W rozmowach dało się jeszcze wyczuć ducha wakacji, ale jednocześnie słyszało się radość ze spotkania z kolegami z klasy. O godz. 9:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas I – III oraz oddziałów przedszkolnych. Dzieci i ich rodziców przywitała dyrektor szkoły pani Barbara Kamińska.
W uroczystości brali udział zaproszeni goście: Prezydent Miasta Ciechanów pan Krzysztof Kosiński, ksiądz proboszcz Adam Gnyp, zastępca dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie pani Jolanta Jasińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych pan Adam Krzemiński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazowsze” pan Zdzisław Dąbrowski, przedstawiciel Rady Rodziców pan Paweł Dobrzyniecki oraz pani Milena Bonisławska reprezentująca lokalne media.
Pani dyrektor ciepłe słowa skierowała szczególnie do uczniów klas pierwszych, rozpoczynających swoją edukację w murach ciechanowskiej „Czwórki”. Przedstawiła nauczycieli, którzy przez najbliższe trzy lata będą ich wychowawcami. Pani wicedyrektor Ewa Barcz odczytała tekst ślubowania, który dzieci powtarzały z powagą i przejęciem. Następnie panie dyrektor wraz z panem Prezydentem za pomocą wielkich ołówków dokonali aktu pasowania każdego dziecka na pierwszoklasistę. Wszystkie osoby zabierające głos w trakcie uroczystości życzyły uczniom miłego pobytu w szkole, dobrych wyników w nauce, zapału w zdobywaniu wiedzy oraz wielu sukcesów,
nauczycielom cierpliwości i wytrwałości a rodzicom satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci.
W trakcie wakacji w szkole dokonało się wiele zmian. Jednak nie miałyby one miejsca, gdyby nie zaangażowanie rodziców. Pani dyrektor podziękowała wszystkim biorącym udział w remoncie sali 114, wręczając pamiątkowe dyplomy i upominki.
W części artystycznej uczniowie klas II a i II b pod kierunkiem wychowawczyń: p. Krystyny Sawulskiej i p. Anety Zygnerskiej piosenką i wierszem pożegnali wakacje, a rozpoczęli czas nauki.
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas IV – VIII miała miejsce o godzinie 10:30. Pani Barbara Kamińska przedstawiła nowych nauczycieli oraz wychowawców klas czwartych.
Na koniec uczniowie klas: VI a i V a pod opieką p. Agaty Wdowińskiej i p. Joanny Trzcińskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny.
W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki. Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego, a dla pesymistów mamy dobrą wiadomość – kolejne wakacje na pewno nadejdą już za 10 miesięcy!
Na pewno nadejdą